PLACES

Which places are associated with the programmes in the Sound and Vision archive? Here are some examples, where we look at programmes for which a particular location has been officially assigned in the metadata:

Depending on your browser, the graphs on this page may take a few seconds to load

Hilversum

Hilversum is associated with 4064 programmes

Series

ARTEFACT

JOURNAAL

OVERIG

MEDIA ACTIVITEIT

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

GROEP MENSEN

BEBOUWING

PERSOON

RTL LIVE

JEUGDJOURNAAL

Genres

niet bekend

nieuws

actualiteiten

magazine

reportage

sportprogramma

natuur- en milieuprogramma

documentaire

amateuropname

sportwedstrijd

Subjects

omroep

radio

kinderen

verkiezingen

tentoonstellingen

jubilea

voetbal

muziek

politie

geschiedenis

Amsterdam

Amsterdam is associated with 31279 programmes

Series

JOURNAAL

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

JEUGDJOURNAAL

TURKSE UITZENDING

2 VANDAAG

NOVA

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

EYE

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

NETWERK

Genres

nieuws

actualiteiten

niet bekend

magazine

reportage

documentaire

praatprogramma

actuele informatie

cultureel programma

sportprogramma

Subjects

tentoonstellingen

voetbal

jeugd

politie

kinderen

muziek

etnische minderheden

musea

geschiedenis

jubilea

Rotterdam

Rotterdam is associated with 14192 programmes

Series

JOURNAAL

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

JEUGDJOURNAAL

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

2 VANDAAG

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

NOVA

NETWERK

EENVANDAAG

EYE

Genres

nieuws

actualiteiten

reportage

magazine

niet bekend

sportprogramma

documentaire

praatprogramma

voorlichting

maatschappijprogramma

Subjects

havens

voetbal

jeugd

etnische minderheden

politie

kinderen

tentoonstellingen

criminaliteit

verkiezingen

woonwijken

Leeuwarden

Leeuwarden is associated with 1333 programmes

Series

JOURNAAL

VAN GEWEST TOT GEWEST

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

JEUGDJOURNAAL

NOVA

2 VANDAAG

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

NETWERK

EYE

Genres

nieuws

actualiteiten

reportage

regionaal programma

niet bekend

magazine

documentaire

sportprogramma

praatprogramma

maatschappijprogramma


Subjects

musea

tentoonstellingen

burgemeesters

steden

voetbal

jeugd

geweld

schilderijen

geschiedenis

klederdrachten

Eindhoven

Eindhoven is associated with 2406 programmes

Series

JOURNAAL

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

JEUGDJOURNAAL

VAN GEWEST TOT GEWEST

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

STUDIO SPORT

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

2 VANDAAG

SPORTJOURNAAL

MET HET OOG OP MORGEN

Genres

nieuws

actualiteiten

sportprogramma

reportage

magazine

niet bekend

regionaal programma

documentaire

sportwedstrijd

praatprogramma


Subjects

voetbal

wielrennen

fabrieken

jeugd

tennis

burgemeesters

verkiezingen

bevrijding

geschiedenis

tentoonstellingen

Maastricht

Maastricht is associated with 2070 programmes

Series

JOURNAAL

FLIKKEN MAASTRICHT

VAN GEWEST TOT GEWEST

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

2 VANDAAG

Enting Films

JEUGDJOURNAAL

EENVANDAAG

Genres

nieuws

actualiteiten

reportage

niet bekend

politieserie

regionaal programma

magazine

documentaire

natuur- en milieuprogramma

praatprogramma

Subjects

kinderen

voetbal

burgemeesters

bruggen

jeugd

tentoonstellingen

katholicisme

musea

geschiedenis

optochten

Volendam

Volendam is associated with 811 programmes

Series

JOURNAAL

POLYGOON HOLLANDS NIEUWS

GEWOON JAN SMIT

PALINGSOAP

EYE

2 VANDAAG

NETWERK

ADIEU BZN

KRUISPUNT

NOVA

Genres

actualiteiten

nieuws

reallifesoap

niet bekend

reportage

magazine

praatprogramma

documentaire

sportprogramma

voorlichting


Subjects

branden

klederdrachten

caf├ęs

rampen

zangers

voetbal

popmuziek

visserij

kinderen

jeugd

Parijs

Parijs is associated with 8246 programmes

Series

INTERNATIONALE NIEUWSUITWISSELING

JOURNAAL

POLYGOON WERELDNIEUWS

EYE

STUDIO SPORT

WEEKJOURNAAL

NOVA

IMAGES DE FRANCE

RADIO 1 OCHTENDJOURNAAL

RADIO 1 AVONDJOURNAAL

Genres

nieuws

actualiteiten

niet bekend

reportage

sportprogramma

documentaire

magazine

praatprogramma

sportwedstrijd

amateuropname


Subjects

betogingen

modeshows

tentoonstellingen

paleizen

vliegvelden

vredesonderhandelingen

conferenties

voetbal

mode

stakingen